Kätilöopiskelijan 3. vuosi


Kolmas vuoteni kätilöopiskelijana alkaa piakkoin. Aika intoa puhkuen luin tämän lukukauden opintojaksojen kuvauksia. Siitä tuntuu olevan niin pitkä aika, kun koulu alkoi. Silloin vain haaveilin tästä vaiheesta koulussa, jossa oikeasti ollaan siinä asian ytimessä - kätilötyössä! Naistentaudit olivat mielenkiintoinen osio koulussa myös. Mutta seuraava harjoittelu lapsivuodeosastolla on mielenkiintoisempi potenssiin 1000! 2,5 vuotta koulua vielä jäljellä. 2 vuotta on takana. Kohta opintojen puoliväli häämöttää. Ensi kesäksi opintopisteitä on ropissut jo aika hyvä määrä! Ensi kesän kesätyöt tietenkin mietityttävät siinä suhteessa, että nyt haluan päästä tekemään jotain aivan muuta kuin pelkkää perushoitoa. Jotkut sairaalat ottavat näillä opintopisteillä jo sairaanhoitajan sijaisiksi kesätöihin! Kaksi toivetta minulla on ensi kesäksi, jonne toivon pääseväni töihin. Sormet ristissä!


Syntymän jälkeinen kätilötyö (+ harjoittelu)


Opintojakson tavoitteena on osata hoitaa itsenäisesti säännöllisen synnytyksen jälkeen äidin, vastasyntyneen ja perheen. Osaamme tarkkailla itsenäisesti äidin sekä vastasyntyneen säännöllistä synnytyksen jälkeistä fyysistä ja psyykkistä toipumista. Soveltaa äidin sekä vastasyntyneen hyvinvoinnin seurantamenetelmiä ja hallitta synnytyksen jälkeisen hoidon edellyttämät kliiniset taidot. Tavoitteena on soveltaa vauvamyönteisyysohjelman tavoitteiden mukaista toimintatapaa.
Toteuttaa ennalta ehkäisevää ja perhelähtöistä työotetta. Tavoitteena on osata ohjata perhettä tavoitteellisesti yleisimmissä ohjaustilanteissa esim. hygieniaohjaus vauvamyönteinen imetysohjaus ja varhainen vuorovaikutus, vastasyntyneen perushoito, ehkäisyneuvonta ja seksuaalisuus synnytyksen jälkeen, ravitsemus ja kuntoutuminen sekä kotiinlähtöohjaus.
Ostaa tukea vanhempien ja vauvan varhaisen vuorovaikutuksen kehittymistä.
Ostaa arvioida ja perustella toimintaansa näyttöön perustuen. Sekä tunnistaa poikkeamat normaalissa äidin ja vastasyntyneen toipumisessa ja ohjattuna toimia muutoksen vaatimalla tavalla.


Opintojakson tavoitteena on osata säännöllisen ja epäsäännöllisen lapsivuodeajan kätilötyön ja siihen liittyvät kliiniset perustiedot ja -taidot.
Hallitta keskeisimmät syntymän jälkeisen ohjauksen sisällöt ja periaatteet.
Ymmärtää ennaltaehkäisevän ja perhelähtöisen työotteen merkityksen syntymän jälkeisenä aikana.
Ymmärtää vauvamyönteisyyden merkityksen syntymän jälkeisessä kätilötyössä.


Varhainen vuorovaikutus ja imetysohjaus


Tässä opintojaksossa tavoitteena on osata soveltaa vastasyntyneen varhaista vuorovaikutusta ja vanhemmuutta tukevia työmenetelmiä. Tunnistaa vastasyntyneen ja vanhempien välisen varhaisen vuorovaikutuksen ja huolenpidon myönteistä sujumista sekä havainnoida ja tukea vastasyntyneen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Tunnistaa ja osata ottaa puheeksi raskauteen, synnytykseen ja vauvaan liittyviä mielikuvia, huolia ja mahdollisia vaikeuksia sekä tukea vanhempien omia ongelmanratkaisutaitoja ratkaisujen etsimisessä. Ostaa toimia imetysohjaajana WHO:n vauvamyönteisyysohjelman mukaisesti. Tukea äidin itsetuntoa ja vanhemmuutta sekä voimavaroja imettää. Tunnistaa puolison roolin imetyksen tukijana ja auttaa häntä löytämään keinoja toimia imetystä edistävästi. Tunnistaa vanhempien hyvinvointia, jaksamista ja keskinäistä vuorovaikutusta edistävää toimintaa


Vastasyntyneen kätilötyö


Opintojaksossa on tavoitteena soveltaa vauvamyönteisyysohjelman periaatteita vastasyntyneen kätilötyössä. Hallita vastasyntyneen perushoidon ja tarpeiden arvioinnin. Ostaa ohjata vanhempia vastasyntyneen hoidossa ja varhaisessa vuorovaikutuksessa. Tunnistaa erityistarkkailua tarvitsevan vastasyntyneen erityispiirteitä ja ostaa toimia vastasyntyneen voinnin edellyttämällä tavalla. Opiskelijana on perusvalmiudet hoitaa erityistarkkailua vaativaa vastasyntynyttä. Osata toimia ennakoimattomissa hoitotilanteissa ja on valmiudet aloittaa vastasyntyneen elvytys ja toimia yhtenä tiimin jäsenenä elvytystilanteissa.


Neonatologia


Neonatologian opintojaksossa tavoitteena on osata kuvata sikiön ja vastasyntyneen vointiin liittyvät normaalit muutokset, sekä osata kuvata perinataaliajan keskeiset häiriöt ja niiden hoitokäytännöt.


Seksologia


Tavoitteena on osata kuvata seksologiaa tieteen ja lääketieteen alana. Osata kuvata miehen ja naisen keskeiset seksuaaliset toimintahäiriöt ja niiden hoitomenetelmät. Tavoitteena on osata kuvata seksuaalisia kohdehäiriöitä. Osata kuvata sairauksien, leikkausten ja lääkehoidon sekä päihteiden vaikutuksia seksuaalisuuteen ja seksuaaliseen toimintakykyyn. Osata kuvata mitä tarkoitetaan seksuaalisella väkivallalla. Osata kuvata mitä tarkoitetaan seksuaalisuuden moninaisuudella ja tuntee seksuaalisen moninaisuuden käsitteistön sekä ymmärtää HBLTI-sensitiivisyyden. Osata kuvata Plissit-mallin ja ymmärtää sen käytön kätilön työssä.


Lapsen ja nuoren hoitotyö


Opintojakson tavoitteena on tunnistaa eri-ikäisen lapsen ja nuoren kehityksen pääpiirteet. Ymmärtää eri-ikäisen lapsen ja nuoren keskeisten fysiologisten erityispiirteiden haasteet hoitotyössä. Osata toteuttaa lapsen ja nuoren kliinisiä hoitotyön menetelmiä turvallisesti. Osata hoitaa äkillisesti ja pitkäaikaisesti sairaita lapsia yhteistyössä lapsen ja nuoren ja perheen kanssa. Ymmärtää, mikä merkitys sairaudella on eri-ikäiseen lapseen, nuoreen ja perheeseen. Tavoitteena on hakea näyttöön perustuvaa tietoa liittyen lapsen, nuoren ja perheen kliinisiin hoitotyön ongelmiin ja näiden ohjaustilanteisiin. Osata perustella päätöksensä näyttöön perustuvan tiedon ja hyvien hoitotyön käytänteiden avulla.


Ravitsemustiede


Tavoitteena on osata selittää ravitsemusohjauksen keskeiset käsitteet. Osata ohjata eri-ikäisiä asiakkaita/potilaita ravitsemussuositusten mukaisen ruokavalion toteuttamisessa. Tunnistaa vajaaravitsemuksen riskitekijät ja osata käyttää ravitsemustilan mittareita. Osana hoitotyötä tavoitteena on osata suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan/potilaan tarvitsemaa ravitsemusohjausta ja -hoitoa yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa. Osata soveltaa elintapaohjaukseen liittyvää ravitsemustietoa ammatillisten vaatimusten mukaisesti.


Lastentaudit


Lastentaudit-opintojakso pitää sisällää mm. lasten infektiotauteja, kromosomipoikkeuvuuksia, perinnöllisiä sairauksia, allergiat sekä neurologiset ongelmat.


Synnyttäjän omat voimavarat käyttöön - vaihtoehtoja synnytyskivunlievitykseen


Tämä on vapaavalintainen kurssi, jota meidän koulun yksi kätilötyön opettaja pitää. Onnekseni ehdin ilmoittautua tähän mukaan, sillä tämä on suosittu kurssi, eikä tätä ole kuin kerran lukukaudessa. Ehkä yksi mielenkiintoisimmista kursseista tähän lukukauteen!2 kommenttia

  1. Kuulostaa mielenkiintoiselta, innolla odotellen. Itsellä päättyi juuri 10vk perioperatiivisen harjoittelu ja koulu jatkui opinnäytetyöllä pelottelulla ja terveysalan tutkimus ja kehittämien- opinto jaksolla (toisin sanoen opintoja takana 1.5 vuotta), nuo sinun aiheesi kuulostavat paaaljon mielenkiintoisemmalta. Kuuluuko siellä päin oppari jo sairaanhoitaja vaiheeseen vai teettekö myöhemmin?

    VastaaPoista
  2. Joo, meillä on tänä keväänä opinnäytetyön info tulossa. Mun on pakko sanoa, että olen autuaan tietämätön tässä, että tehdäänkö me kaksi opparia. Joku innovaatioprojekti tehdään ainakin opintojen lopussa. Joku tosi hyvä suunnitelmahan tässä on tulossa. :-D

    VastaaPoista

Kommenttiboksi on tarkoitettu sinua varten!